Erol GÜLNAZ - Zabıta Müdürü

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Belediyelerde, beldenin ve belde halkının sağlık, esenlik ve huzurunu sağlamak, korumakla görevlidir.

Belediye zabıtası aşağıda belirtilen kanun ve yönetmeliği uygular. Belediye başkanının, belediye meclisinin ve belediye encümeninin yasalara uygun olarak vereceği görevleri yerine getirir. Belediye emir ve yasaklarını yerine getirir. Bu görevlerini yerine getirmek için emir vermek, yasaklar koymak ve uygulamak, bunlara aykırı hareket edenleri cezalandırmak hak ve yetkisine sahiptirler.

İlgili Kanun ve Yönetmelikler:

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • 2559 Sayılı P. V.S Kanunu
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu
 • 5179 Sayılı Gıda Kanunu
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 • 552 Sayılı Yaş Sebze Ve Meyve Ticareti Kanunu
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 • 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu
 • 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
 • 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
 • 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Ve Zabıtası Kanunu
 • 775 Sayılı Gece Kondu Kanunu
 • 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun
 • 5846 sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu
 • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • 3516 Sayılı Ölçüler Ve Ayar Kanunu
 • 5727 Sayılı Sigara Zararını Önleme Kanunu
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 • 394 Sayılı Hafta Tatil Kanunu
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
 • Okul Öncesi Servis Yönetmeliği Kanunu
 • Zabıta Yönetmeliği
 • Su Ürünleri Kanunu
 • 10553 Sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uygulanan Usul ve Yöntemler Kanunu
 • İşyeri Açma Çalıştırma Yönetmeliği

Hal Servisi:

 • 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaret Kanununu Uygulamak
 • Belediye sınırları içerisine giren tüm yaş sebze ve meyvelerin her türlü giriş çıkış denetimini yapmak ve kayıt altına alarak Belediyeye gelir sağlamak

Ulaştırma Servisi:

 • Özelleştirilmiş toplu taşıma hizmetlerinin çalıştırılması, yönetilmesi ve denetlenmesi
 • Personel servislerinin yapılması
 • Şehir içindeki cenaze merasimlerine toplu taşıma hizmeti sağlanması
 • Otobüslerde kullanılan Ücretsiz yada İndirimli Seyahat Kartlarının verilmesi

İletişim Bilgileri