Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

 

ÇAYIR MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJESİ KAPSAMINDA TOHUM HİBESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

             Mera, yaylak ve kışlaklarda otlatma baskısının azaltılması, yem bitkilerinin yaygınlaşması, ülke hayvancılığının ihtiyaç duyduğu kaba yemin teminin yanında, ülke ekonomisine de katkı sağlaması amacıyla uygulanan ‘Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi’ proje adı Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Yatırım Programında ‘Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi’ olarak değişmiş olup bu isim altında devam etmektedir.

       Bu kapsamda 2021 yılında uygulanmak üzere, ‘İlimiz Kaliteli Kaba Yem Üretimini Arttırma Projesi’ Bakanlığımızca onaylanmış olup %25’ini üreticilerimizin katkı payı ile karşılaması şartı ile proje kapsamında tohum hibesinden yararlanmak isteyen üreticilerimizin ön başvuru formunu doldurarak 19.08.2021 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

      Proje kapsamında İlimiz genelinde toplam 480 üreticimize kişi başı 10 da alan için 100 kg Macar Fiği tohumu dağıtılacak olup, taleplerin projede onaylanan rakamı ( 480 kişiyi ) geçmesi halinde proje faaliyetlerine dahil edilecek üreticilerin önceliklendirilmesi ile ilgili kriterler daha sonra bildirilecektir.

 

  

Daha detaylı bilgi için çiftçilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

 

İlan Olunur.30/07/2021

 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

 

ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

Hububat hasadından sonra, kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü,  bitki artıklarını en ucuz maliyetle ortadan kaldırmak, hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ile çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde, anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır.

Anızın yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. Anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır.

Son yıllarda özellikle fındık bahçesi temizliği ile diğer bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla anız ve benzeri bitki örtüsü yakılmasından kaynaklanan orman yangınlarının yoğun olduğu gözlenmiş olup, ormana bitişik tarla sahiplerince kesinlikle anız yakılmamalıdır.

Çobanların, arıcıların ve avcıların orman içinde ve bitişiğinde yangına sebebiyet verecek davranışlarda bulunmalarına ve özellikle seyyar arıcıların yangına hassas ağaçlandırma sahalarında konaklamalarına izin verilmeyecektir.

Anız yakmanın zararları sadece bunlarla sınırlı değildir. Anız yakmanın sayısız zararlarından bazıları şunlardır:

1-        Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur. Toprak organik maddesi yok edildiğinden, toprak verimliliği azalır, canlılarının beslenme ortamı yok edilir. 

2-        Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir.

3-        Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır.

4-        Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır.

2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında, anız yakanlara idari para cezası verilmektedir. Ayrıca anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ise bu ceza beş kat arttırılmaktadır.

 

Daha detaylı bilgi için çiftçilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

İlan Olunur.25/05/2021

 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Vergi affı yapılandırmalarına son başvuru 31 Ocak 2020 tarihine kadar uzatıldı...