HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ (En Geç)
Dilekçe Kaydı
 • Yazışma kurallarına uygun olarak yazılmış dilekçe
1 Dakika
Dilekçe Sonucu
 • Şikayet ve istek dilekçeleri ile ilgili olarak dilekçe sahibine en geç bilgi verilmesi süresi
15 Gün
Resmi Evrak Kaydı
 • Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydı ve ilgili birime sevki
2 Dakika
 • Belediyemizden çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderilen evrakların kaydedilmesi
2 Dakika
Telefonla veya internetten gelen şikayet ve isteklerin kaydedilip ilgili birime sevki
 • Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası
 • Telefon ve adres bilgileri
2 Dakika
Dilekçe, Resmi Evrak Kaydı
 • Dilekçe veya resmi evrakın kayıt altına alınması
1 Dakika
Asker Aile Yardımı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus kayıt örneği
 • Asker evli ise uluslararası aile cüzdanı fotokopisi (Başvuru)
10 Dakika
 • Zabıta birimince düzenlenmiş araştırma formu
 • Sgk, vergi dairesi, mal müdürlüğü, il veya ilçe tarım müdürlüğü, askerlik şubesi, belediye emlak servisi ve tapu müdürlüğü tarafından düzenlenen araştırma formları
60 İşgünü
 • Muhtaç kişilerin araştırılması için asker aile yardımı dosyası hazırlanması
1 İşgünü
Encümen Kararı
 • Çeşitli birimlerce gönderilen yazıların encümene havalesi
2 Dakika
 • Belediye encümeni tarafından alınan kararların yazılması ve ilgili birimlere dağıtılması
8 Saat
Meclis Kararları
 • Belediye meclis toplantısının gündeminin hazırlanarak, meclis üyelerine imza karşılığı tebliği ve toplantı gününün halkımıza ilanı
8 Saat
 • Belediye meclisince alınan kararların yazımı, toplantı tutanağının yazımı ve onay gerektiren kararların büyükşehir belediyesine gönderimi
2 İşgünü
İhale İlanları
 • Belediyemiz birimleri tarafından yapılacak resmi ihalelerin ilanlarının Sakarya valiliği basın ve halkla ilişkiler müdürlüğüne sevki
5 Saat
Ödeme
 • Talep formu, teklifler, irsaliye, fatura ve mal teslim fişi
15 Dakika
Sosyal Yardım Talepleri
 • Muhtardan fakirlik belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokpisi
 • Nüfus kayıt örneği (Başvuru)
20 Dakika
 • Yetkili kurumlarca verilmiş araştırma formları
30 İşgünü
Nakdi Yardım
 • Muhtardan fakirlik belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokpisi
 • Nüfus kayıt örneği (Başvuru)
5 İşgünü
Kültür ve Sanatsal Etkinlikler
 • Gerekli planlama ve ihtiyaç olduğunda ilgili ihale işlemleri
60 İşgünü
Yol, çöp şikayetleri
 • Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası
 • Telefon ve adres bilgileri
3 İşgünü
Park ve Bahçeler
 • Yatırım planlama, proje ve ihale işlemleri
60 İşgünü
İmar Durumu
 • Tapu fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Kadastrodan alınmış koordinatlı aplikasyon krokisi
5 İşgünü
İnşaat Ruhsatı
 • Başvuru dosyası, (Tapu fotokopisi, imar durumu koordinatlı kroki, bina aplikasyon tutanağı, arsanın son halinin fotoğrafı, projeler ve yapı denetim evrakları)
 • Müteahhit evrakları
 • Tus evrakları
30 İşgünü
Yapı Denetim Hakedişleri
 • Dilekçe ve hakediş raporu
 • Yibf formu
 • Dekont+fatura ve inşaat ruhsatı fotokopisi
 • Sözleşme fotokopisi
 • Personel bildirgesi
 • Beton-çelik-çubuk çekme raporu
 • Beton basınç dayanım raporu
 • Kalıp ve demir imalat kontrol tutanağı, temel işlenmesi, seviyeye ait resim
 • Elektrik ve tesisatla ilgili raporlar
5 İşgünü
Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Bina işli krokisi, beton analiz sonuçları, demir analiz sonuçları
 • Yapı denetim firması teknik raporu (Proje mühendislerinden teknik rapor)
 • İlgili kurumu kuruşlardan borcu olmadığına dair yazılar (Sgk, vergi dairesi, Saski)
5 İşgünü
İşyeri Ruhsat Denetimleri
 • Belediyemiz sınırları içinde bulunan sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri 6 aylık periyotlar halinde denetlenip eksiklerin giderilmesi içinsüre verilmektedir.
20 İşgünü
Köpek Şikayetleri
 • Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, telefon ve adres bilgileri
3 İşgünü
Hayvan ısırmaları
 • İlk müdahele
30 Dakika
 • Isıran hayvanın yakalanarak inceleme için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi
1 İşgünü
Anonslar
 • Cenaze ve kültürel etkinlik anonsları için dilekçe
30 Dakika
Cenaze İşlemleri
 • Yıkama aracı, nakil aracı hizmetleri için ad, soyad, telefon ve adres bilgileri (Fen işleri müdürlüğü ile koordineli)
1 Saat
Emlak Beyannamesi
 • Nüfus cüzdanı, tapu fotokopisi, varsa veraset ilamı
5 Dakika
Vergi Tahsilatları
 • Emlak, Çtv ve diğer vergi tahsilatları
1 Dakika
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları

Şahıslar için;

 • Vergi levhası fotokopisi
 • Esnaf sicil veya ticaret oda kaydı
 • Sosyal güvenlik kapsamı
 • İşyeri kira ise kira kontratı
 • Ustalık belgesi, itfaiye raporu

Şirket ise;

 • Vergi levhası fotokopisi
 • Ticaret odası kaydı ve faaliyet alanlarının belirten sicil gazetesi. İmza sirküleri
 • Ustalık belgesi, itfaiye raporu (Tüm işyerleri için)

Ortak olarak;

 • İşyeri isim levhası
 • Kontrollü veya faturalı yangın söndürme cihazı
 • Ecza dolabı
5 İşgünü
Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı
 • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı
1 İşgünü
ÇTV Beyannamesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İşyeri yapı kullanma izin belgesi
 • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı fotokopisi
5 Dakika
İlan-Reklam Vergisi Beyanı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı
 • Ölçü tespiti
5 Dakika