Başvurularda Gerekli Belgeler

  • Bina işli krokisi, beton analiz sonuçları, demir analiz sonuçları.
  • Yapı denetim firması teknik raporu (Proje mühendislerinden teknik rapor).
  • İlgili kurumu kuruşlardan borcu olmadığına dair yazılar (Sgk, vergi dairesi, Saski).

İmar ve Şehircilik Birimi İletişim Bilgileri