Seyfettin ALDEMİR - Ruhsat ve Denetleme Müdürü

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

  • Belediye sınırları içerisinde açılmış veya açılacak sıhhi tüm işyerlerinin ruhsat yönünden tetkikini yapmak. Ruhsatsız faaliyette bulunanlar hakkında yasal işlem yapmak.
  • Hafta tatili kanununa tabi işyerlerine hafta tatili ruhsatı vermek.
  • İlçemiz sınırları içinde faaliyet gösteren pazarcı esnafın pazar belgelerinin tasdikini ve kontrolünü yapmak.
  • 5216 sayılı kanunla ruhsat ve denetim yetkisi ilçe belediyelerine bırakılan umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
  • Başkanın veya görevli başkan yardımcısının başkanlığında sıhhi işyerlerinin denetimi ile ilgili müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, denetim ekibi oluşturmak, denetime katılmak vb.
  • 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanununun ön gördüğü biçimde ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini almak, kontrollerini yapmak, uygun bulunanları damgalamak, mevzuat hükümlerine aykırı olanlar hakkında yasal işlem yapmak.
  • Meri mevzuatın belediyelere tanıdığı yetkiler dâhilinde fiyat tarife listelerini hazırlamak.
  • Belediye sınırları içerisinde daimi ve günlük Pazaryerlerini denetimlerini sağlamak, tahsis yapmak ve tezgâh kurma belgesi vermek.

İletişim Bilgileri