Erol SERT - Plan ve Proje Müdürü

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

  • Arifiye'in yüksek kentsel standartlara ulaştırılması, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kent kimliğinin geliştirilmesi için gerekli projelerin ve proje önceliklerinin belirlenmesi.
  • Arifiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımların planlanması, yatırım önceliklerinin belirlenmesi, gerekli projelerin hazırlanması veya hazırlattırılması.
  • Belediyenin yetki ve sorumluluk alanında bulunan tüm mahalle, meydan, cadde ve sokaklarda Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması.
  • İlçe sınırlarındaki eski eser envanterinin ve tipolojisinin çıkartılması.
  • Sit alanı ilan edilen bölgelerde Koruma Amaçlı İmar Planı altlıklarının ve plan önerilerinin hazırlanması veya hazırlattırılması.
  • Sokak sağlıklaştırma projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması, uygulamasının yapılması veya yaptırılması.
  • Müdürlük görev alanıyla ilgili her türlü araştırma ve geliştirme işlerinin yapılması veya yaptırılması.
  • Görev alanı ile ilgili dökümanın arşivlenmesi.
  • Müdürlük görevleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

İletişim Bilgileri