Arifiye Belediyesi Ocak Ayı olağan meclis toplantısı,  meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi…

Arifiye Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu’nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan Karakullukçu açılış konuşmasında: “2021 yılının ilk toplantısı olan Ocak ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirmek için toplanmış bulunmaktayız. Evet, hep birlikte acısıyla, tatlısıyla ve pandemi sürecini içine alan 2020 yılını bitirip yepyeni bir yıla girdik. Birlik ve beraberliğimizin 2021 yılında da en güçlü şekilde devam etmesi, 2021 yılının Arifiye’mize, Aziz Türk Milletine, İslam Alemine ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını, Dünya’nın dört bir yanında devam eden savaşların ve zulümlerin bitmesini ve mazlumların göz yaşının dinmesini diliyorum. Arifiye’mize yaptığımız hizmetleri yazacağımız 365 sayfalık yepyeni bir defterimiz var. Siz değerli Meclis Üyelerimiz, Arifiye’de bulunan diğer Resmi Kurum ve Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ortak akıl ve istişare ile, el ele vererek birlikte çok güzel işlere imza atarak bu sayfaları en güzel şekilde dolduracağız” dedi.

Arifiye Belediyesi Seyfettin Kubilay Kültür Merkezi Meclis Salonunda yapılan toplantıda, Belediye Meclisi gündeme alınan 8 maddeyi görüşerek karara bağladı.

G Ü N D E M :

  1. Belediyemiz Meclisinin 2021 yılında toplantı günü ve saatinin belirlenmesine ilişkin yazı işleri müdürlüğünün 23.12.2020 tarih ve 69 sayılı yazısı
  2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesine göre Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere denetim komisyonuna üye seçiminin yapılmasına ilişkin yazı işleri Müdürlüğünün 23.12.2020 tarih ve 68 sayılı yazısı.
  3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre 2021 yılında çalıştırılacak Sözleşmeli personel kadrolarının ve ücretinin tespit edilmesine ilişkin İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğünün 23.12.2020 tarih ve 99 sayılı yazısı.
  4. Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2021 yılında ödenecek fazla çalışma ücretinin tespit edilmesine ilişkin yazı işleri müdürlüğünün 23.12.2020 tarih ve 67 sayılı yazısı.
  5. İlçemiz Fatih Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 959 ada 30 nolu parseldeki iki katlı binanın Arifiye İlçe Müftülüğüne tahsisine ilişkin yazı işleri müdürlüğünün 23.12.2020 tarih ve 70 sayılı yazısı.
  6. Belediyemiz Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 2020/71 Sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Mahallelerinde 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı değişikliğine ait plan ve proje Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 2020/19 sayılı imar komisyon raporunun görüşülmesi.
  7. İlçemiz Ahmediye Mahallesi 2601 ada 209 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait plan ve proje müdürlüğünün 24.12.2020 tarih ve 04 sayılı yazısı.
  8. Belediyemize ait hurda araçların satılmasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve 69439043-572 sayılı yazısı.