Eyüp ŞAHİN - Yazı İşleri Müdürü

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 • Meclis gündemin hazırlanması.
 • Meclis gündemin duyurulması ve tebliği.
 • Meclis toplantı tutanağının hazırlanması.
 • Meclis tutanak özetinin yazılması.
 • Meclis kararlarının yazılması.
 • Meclis kararlarının tebliği ve arşivlenmesi.
 • Encümen gündemin hazırlanması.
 • Encümen özet defterinin yazılması.
 • Encümen kararlarının yazılması.
 • Encümen kararlarının tebliği ve arşivlenmesi.
 • İhale kararlarının yazılması ve tebliği.
 • Gelen evrak kaydının yapılması.
 • Evrakın iç ve dış birimlere teslimi.
 • Dosyalama ve arşive kaldırılması.
 • Giden evrakın yazılması.
 • Evrak kaydının yapılması.
 • Evrakın iç ve dış birimlere teslimi.
 • Dosya ve Arşive kaldırılması.
 • Başkanlık vekalet işlemleri.
 • Başkanlık yetki devri işlemleri.
 • Başkan yardımcıları vekalet işlemleri.
 • Mal bildirimi işlemleri.
 • Personel özlük işlemleri.
 • Taşınır mal işlemleri.
 • Mevzuat yayın abonelik işlemleri.
 • İlanların yapılması (Pano- Hoparlör).
 • İlan tutanaklarının yazılması ve imzalanması.
 • Dosyalama ve arşive kaldırılması.
 • Posta işleri.
 • Posta ücret ödeme makinasına avans yüklenmesi.
 • Posta evrakının makineden geçirilmesi.
 • Posta kayıt defterinin tutulması.
 • Nikah başvuruları evraklarının temini.
 • Nikah akdinin yapılması.
 • Nikah akitlerinin Nüfus Müdürlüğü'ne bildirimi.
 • Dosyalama ve arşive kaldırılması.

İletişim Bilgileri