Ömer Faruk SAFİTÜRK - Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 • Belediye sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak.
 • Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak.
 • Bölgede ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, yakacak, eşya vb. yardımlarda bulunmak.
 • Bölgedeki vatandaşlara hobi, eğitim ve spor branşlarında kurslar düzenlemek.
 • Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak.
 • Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekânları, park ve kültür merkezlerini kullanmak.
 • Eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek.
 • Gençlik Merkezi ile Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak.
 • Beldede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak.
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun Belediyenin görev ve Sorumlulukları başlıklı 14. Maddesi´nin (b) bendinde belirtilen hükümlere aykırı olmamak üzere sportif faaliyetlerde bulunmak, spor okulları ve kurslar açmak, bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek, düzenlenen yarışma ve turnuvalara katılmak.
 • Milletimize mal olmuş milli ve edebi şahsiyetler ile ilgili anma toplantıları düzenlemek.
 • Faaliyet konularıyla ilgili tanıtımları yapmak ve yaptırmak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü belediye başkanına ya da yetki devredilmesi durumunda başkan yardımcısına bağlıdır.


İletişim Bilgileri