Ahmet SAVAŞ - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

  • Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda , tüm personelin atama, özlük,sicil, disiplin, intibak, sosyal hakları, emeklilik işlemleri ile bu personelin işi gereğince verilecek eğitimler ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi.
  • Personel özlük İşleri.
  • Personel eğitimi.
  • Sivil savunma hizmetleri.
  • Özel güvenlik hizmetleri denetimi.

Yaptığı iş ve işlemlerden dolayı, Belediye Başkanına, Belediye Başkan Yardımcılarına, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgelere karşı sorumludur.


İletişim Bilgileri