Fahrettin İÇÖZ - Bilgi İşlem Müdürü

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 • Arifiye Belediyesinde mevcut olan birimlerin yazılım, donanım, ağ hizmetleri ile ilgili teknik destekte bulunmak.
 • Belediyede bilgisayar otomasyon yazılımının temin, kurulumu ve birimler arasında ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı- elektrik, data ve diğer network- ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
 • Belediye birimlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda gereği halinde, hali hazırda konu ile ilgili yazılım bulunmadığı durumlarda ya da mevcut yazılımların yeterli gelmediği durumlarda; ihtiyaç olan bilgisayar programını yapmak ya da ilgili firmalara yaptırmak.
 • Belediyemizde mevcut bilgisayarda kurulmuş olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak.
 • İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak.
 • Belediye Internet web sitesi kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak. Mevzuatın izin verdiği ölçüde, belediyecilik hizmetlerini internet ortamına taşıyarak, vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak.
 • Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek mevcut olan donanım ve yazılımı güncelleştirmek ya da gerektiğinde yenisini satın almak.
 • Belediye bünyesinde bulunan tüm donanım ve yazılımların bakımını yapmak veya gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak.
 • Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek.
 • Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak.
 • Müdürlüğün her türlü malzeme temini ile taşınır demirbaş işlemlerini yapmak.
 • Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak.
 • Sistemin veri güvenliğini sağlamak ve gerekli yedekleri alarak muhafaza etmek.
 • Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek.
 • Belediye bünyesinde kullanılan tüm bilgisayarların periyodik aralıklarla lisans kontrolünü yapmak, gerekli lisansların temini için girişimde bulunmak, ya da lisanssız programları kaldırmak.
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü ile ilgili her türlü rapor, yazışma, ödeme emri ve benzeri evrakların düzenlenmesi, dosyalanmasını sağlamak.

İletişim Bilgileri