Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.03.2023 tarih ve 3/173 sayılı kararı ile onanan Hanlıköy Mahallesi 1121,1122,1123,1124,1125 ve 1132 No'lu Adaların Bulunduğu Bölgeye Yönelik  Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ...

Belediyemiz imar sınırları içerisinde bulunan Hanlıköy Mahallesi 1121,1122,1123,1124,1125 ve 1132 No'lu Adaların bulunduğu bölgeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2023 tarih ve 3/173 sayılı kararı ile onaylanarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33'ncü Maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde 1 ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

İlgililere önemle duyurulur…

        Plan Görseli için tıklayınız...           Plan Resim Görseli için tıklayınız...