Hanlı/Hanlıköy Mahallesi içerisinde yer alan 1159 Ada 41, 42, 43 ve 44 No'lu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı...

    Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2023 tarih ve 8/517 sayılı kararı ile onanan; Belediyemiz imar sınırlarında Hanlı/Hanlıköy Mahallesi içerisinde yer alan 1159 Ada 41, 42, 43 ve 44 numaralı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33’ncü Maddesi uyarınca 08.11.2023-08.12.2023 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde 1 ay süre ile askı ilanına çıkarılmıştır.

      İlgililere önemle duyurulur…

     Plan Görseli için tıklayınız...           Plan Resim Görseli için tıklayınız...