Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.09.2022 tarih ve 8/409 sayılı kararı ile onanan Adliye Mahallesi 2621 ada 1 ve 2 nolu parseller, 2622 ada 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 53 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Değişikliği ...

Belediyemiz imar sınırları içerisinde Adliye Mahallesi 2621 ada 1 ve 2 nolu parseller, 2622 ada 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 53 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2022 tarih ve 8/409 sayılı kararı ile onanarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33'ncü Maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde 1 ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

İlgililere önemle duyurulur…

        Plan Görseli için tıklayınız...