Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.01.2023 tarih ve 1/16 sayılı kararı ile onanan Adliye ve Ahmediye Mahalleleri Uygulama İmar Plan Değişikliği...

Belediyemiz imar sınırları içerisinde Adliye-Ahmediye Mahalleleri Plan Hükümleri Değişikliğine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2023 tarih ve 1/16 sayılı kararı ile onanarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin uyarınca 33'ncü Maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde 1 ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

İlgililere önemle duyurulur…

        Plan Görseli için tıklayınız...