Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ve 11.03.2022 tarih ve 5294 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kesinleşen 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı...

İ L A N

ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz imar sınırları içerisinde Hanlıköy Mahallesi 1095 ada 2, 2, 4, 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ve 11.03.2022 tarih ve 5294 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kesinleşen 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Değişikliğine göre hazırlanan ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 28.04.2022 tarih ve 29291 sayılı kararı ile onaylanan 3194 sayılı İmar Kanununun 18'nci maddesine göre hazırlanan Arazi ve Arsa Düzenlemesi dosyası  Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile ilan edilmek üzere askı ilanına çıkartılmıştır.

  1.          İlgilere Önemle duyurulur...

             Plan Görseli için tıklayınız...