Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2022 tarih ve 5/273 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı

Belediyemiz imar sınırları içerisinde Arifbey, Cumhuriyet, Neviye, Fatih, Hanlı/Merkez, Hanlı/Hanlıköy, Hanlı/Sakarya, Karaabdiler, Aşağı Kirazca, Kirazca ve Yukarı Kirazca Mahallelerine yönelik hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2021 tarih ve 11/620 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresince yapılan itirazlardan; Belediyemiz Meclisi’nin 01.03.2022 tarih ve 2022/14 sayılı kararı ile uygun görülen itirazlar Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2022 tarih ve 5/273 sayılı kararı ile onaylanmış olup Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca 02.06.2022–02.07.2022 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

İlgililere önemle duyurulur…

        Plan Görseli için tıklayınız...

        İtirazlara İlişkin Meclis Kararı için tıklayınız...

         Plan Notu İçin tıklayınız...