Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

  

 

İLAN 1 ) MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE GÖÇER HAYVANCILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DUYURU

        Mevsimlik tarım işçiliği yapmak üzere bulundukları illerden ayrılan kişilerin ve ailelerinin bu süreçte ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkileri ile çalışma ve sosyal güvenlik bakımından mevcut sorunlarının tespitinin sağlanması ve göçer hayvancılık faaliyetlerinin ülke genelinde bir güvenlik zafiyeti oluşturmadan ve çevreye zarar vermeden sürdürülebilmesi bu süreçte yaşadıkları sorunlarının giderilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda;

 1. Mevsimlik tarım işçilerinin yerleşebilecekleri alanların tespiti, güvenlik, sağlık, eğitim vb. imkânlara ulaşılabilirlik ve altyapı hizmetlerine ilişkin Talimatımız doğrultusunda hazırlanan “Mevsimlik Tarım İşçileri Eylem Planı”nın ihtiyaç duyulması halinde güncellenerek hassasiyetle uygulanması,
 2. Geçici yerleşim alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi, her türlü haşerelere karşı ilaçlanması ve temiz içme/kullanma suyunun yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde sağlanması,
 3. Göç veren illerde işçiler ve tarım aracılarına, göç alan illerde ise işverenler ile yöre halkına yönelik asayişe müessir olayların önlenmesi amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 4. Hayvan sürülerinin nakilleri için kullanılacak yöntem/güzergâhların Valiliklerce Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı alınarak planlanması, belirlenen yöntem/güzergâhlar dışındaki nakillere kesinlikle izin verilmemesi,
 5. Göçer hayvanların iller arası sevklerinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yayımlanan Yönetmeliklere uygun hareket edilmesi,
 6. Geçici yerleşim alanlarında düzenli aralıklarla güvenlik amaçlı devriye faaliyetlerinin yapılması,
 7. Mevsimlik tarım işçileri ve aile bireylerinin kamu hizmetlerine daha kolay erişimlerinin sağlanması ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile etkin mücadele edilebilmesi için kolluk kuvvetleri tarafından mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin bilgilerinin eksiksiz alınarak e-METİP’e aktarılması,
 8. Göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimlerinin artırılması, münhasıran mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmemesi, özellikle ara yollarda denetimlerin planlanması,
 9. Valiliklerden (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) yasal izin alınmış olsa dahi göçer hayvancılık faaliyetleri esnasında mera kullanımı ve otlatma konuları nedeniyle problemler yaşanabileceği göz önünde bulundurularak faaliyetlerin kolluk birimleri tarafından belirli periyotlarla düzenli olarak denetlenmesi, muhtarlar ve hayvancılık faaliyeti yürütenler ile gerekli koordinasyonun en üst seviyede sağlanması,
 10. Bölücü terör örgütünün (BTÖ) temel gıda maddesi ve yaşam malzemesi temin etme amacıyla yaylalarda bulunan ve/veya dönüş yapan göçerleri kullanabileceğinin göz önünde bulundurulması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması,
 11. Bölücü terör örgütü mensuplarının mevsimlik tarım işçisi ya da göçer hayvan yetiştiricisi kılığında intikal faaliyetleri gerçekleştirebileceği, mevsimlik işçi olarak giden kişiler içerisinde örgüt mensubu/iş birlikçilerin bulunabileceği ve illerdeki kritik önemi haiz tesis/noktalara yönelik keşif ve istihbarat çalışmaları yapabilecekleri dikkate alınarak istihbari ve operasyonel çalışmalara ağırlık verilmesi,
 12. Belirlenen tedbirlere aykırı davrananlar hakkında mer’i mevzuat hükümlerine göre gerekli idari ve cezai yaptırımın uygulanması,
 13. Mahallin şartları da göz önünde bulundurularak yapılacak risk analizleri/tehdit değerlendirmesi çerçevesinde ilave tedbirlerin alınması gerekmektedir.

 

 İlan Olunur.24/06/2024

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16

           

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri