Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

 

İLAN ) 2022 YILI BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

      

        Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2022 tarihli ve E-36871779-500-4951090 sayılı yazısında, ‘Tarımsal desteklemelerle ilgili 2022 yılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele desteklemelerinin yürütülmesine esas teşkil eden ve uygulama esaslarının belirleneceği tebliğ yayımlanıncaya kadar üreticilerin mağduriyetine engel olabilmek ve yaşanabilecek aksaklıklarla karşılaşmamak için; 2022 yılı desteğine ait başvuru dosyalarında istenilen tüm belgelerin eksiksiz alınması,  2022 yılı tebliğ yayımlanıncaya kadar 2021 yılı tebliğinde (Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği( Tebliğ No:2021/37)) belirtilen başvuru eklerinden yararlanılabilir, başvurular doğrultusunda açık alanda ve örtüaltında uygulamaların yerinde kontrolünün zamanı geçirilmeden yapılarak tutanak altına alınması, uygulamalarda kullanılan biyolojik ve biyoteknik mücadele ürünlerinin talimatlarda belirtilen dozlarda yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, desteklemeye ait iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi gerekmektedir.’ denilmektedir.

 

Destekleme ödemesi için aranacak şartlar

a) Örtüaltı üretim yerinin ÖKS’de, açık alanda üretim yerinin ÇKS’de kayıtlı olması,

b) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullandığı BKÜ’ye ait faturaya sahip olması (e- fatura olması durumunda firması tarafından onaylı olması),

c) Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik gereği ÜKD kayıtlarını tutması ve onaylanmış olarak başvuru belgeleri ile birlikte ibraz etmesi,

ç) Bitki koruma faaliyetlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve entegre mücadele prensiplerine göre yapılmış olması,

d) Kullanılmış olan BKÜ’nün etiket bilgilerine göre uygulanmış olması,

e) Örtüaltında faydalı böcek kullanan üreticilerin seralarında giriş ve yan havalandırma açıklıklarının tül ile kapatılmış olması,

f) Üreticilerin zeytinde Zeytin Sineğine karşı biyoteknik mücadelede ruhsatlı olan feromon+tuzak desteğinden yararlanabilmeleri için bireysel olarak en az 40 dekar zeytinlik alanda biyoteknik mücadele yaptığını beyan etmesi,

g) Ek-1’de yer alan dilekçe ekinde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususları belgeleyen eklerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurması,

ğ) Örtüaltı bitkisel üretimde domates güvesine karşı mücadele amaçlı dekara 2-4 adet, aynı amaçla açıkta domates yetiştiriciliğinde ise dekara 4-6 adet feromon kullanılmış olması gerekir.

 

 

İlan Olunur.30/03/2022

 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16

           

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri