Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

  

2023 YILI YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

2023 yılı desteklemelerinin yürütülmesinde esas teşkil eden ve uygulama esaslarının belirleneceği tebliğ çalışmaları sürdürülmektedir. Bu nedenle 2023 yılı yem bitkileri desteklemeleri uygulama esaslarının belirleneceği tebliğ yayımlanıncaya kadar aşağıdaki maddeler geçerlidir:

  • Yem bitkileri ekilişlerine ait başvuru dosyalarının ilgili mevzuatlar kapsamında eksiksiz alınması ve yem bitkileri hasat kontrollerinin yayımlanan son tebliğ hükümlerine göre yapılarak kontrol tutanağının düzenlenmesi (2023 yılı tebliğ yayımlanıncaya kadar 2022 yılı tebliğ ekleri geçerlidir),
  • Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan "B" formunda muhtar mühür ve imzasına ait ibare 23.09.2022 tarih ve 31962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak çıkarılmış olup 2023 yılı tebliğinde yem bitkileri kontrol tutanağının da (Ek-10) Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilmesi,
  • Ekilişi ve/veya başvurusu 2023 yılında yapılacak çok yıllık yem bitkileri ile yapay çayır mera tesislerinin destekleme kapsamında değerlendirilebilmesi için bir önceki ekilişlerinin aynı çok yıllık yem bitkisi olmamasına dikkat edilmesi,
  • Çok yıllık yem bitkileri destekleme başvuruları her yıl yapıldığından; söz konusu çok yıllık yem bitkileri için 2023 yılında ÇKS ve yem bitkileri desteklemeleri müracaatlarının çiftçiler tarafından yenilenmesi,
  • Desteklemelerin beyan edilen alana göre değil tespit edilen alana göre yapılması,
  • Yem bitkileri desteklemelerine müracaat edilen parsellerin ÇKS kayıtlarında kira sözleşmesi, muvafakatname ve taahhütname belge sürelerinin yem bitkisi vejetasyon dönemini içine alacak şekilde güncel olmasının sağlanması gerekmektedir.

 

 İlan Olunur.

 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16

           

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri