Arifiye Belediyesi
Ak Masa

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

FacebookTwitterGoogle bookmark

erol gulnaz

Erol GÜLNAZ

Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.


MADDE 16: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediye Başkanına ya da yetki devredilmesi durumunda Başkan Yardımcısına bağlıdır.

 16.1- Görevleri

 16.1.1- Belediye sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak,

16.1.2- Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak,

16.1.3- Bölgede ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, yakacak, eşya vb. yardımlarda bulunmak.

16.1.4- Bölgedeki vatandaşlara hobi, eğitim ve spor branşlarında kurslar düzenlemek.

16.1.5- Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak,

16.1.6- Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekânları, park ve kültür merkezlerini kullanmak,

16.1.7- Eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek,

16.1.8- Gençlik Merkezi ile Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak.

16.1.9- Beldede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak,

16.1.10- 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun Belediyenin görev ve Sorumlulukları başlıklı 14. Maddesi´nin (b) bendinde belirtilen hükümlere aykırı olmamak üzere sportif faaliyetlerde bulunmak, spor okulları ve kurslar açmak, bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek, düzenlenen yarışma ve turnuvalara katılmak.

16.1.11- Milletimize mal olmuş milli ve edebi şahsiyetler ile ilgili anma toplantıları düzenlemek

16.1.12- Faaliyet konularıyla ilgili tanıtımları yapmak ve yaptırmak

Telif Hakkı © 2020 ..:: T.C. Arifiye Belediyesi Resmi Web Sitesi ::... Tüm Hakları Saklıdır.

Adres: Arifbey Mah. Atatürk Cad. No:247 54580 Arifiye / SAKARYA Tel: 0264 2291010 Fax: 0264 2291012 E-Posta: bilgi @ arifiye.bel.tr
Bu web sitesi en iyi Microsoft Internet Explorer (v7.0 ve üzeri), Mozilla Firefox (v3.0 ve üzeri), Google Chrome (v7.0 ve üzeri) tarayıcılarıyla görüntülenir.