Arifiye Belediyesi
Ak Masa

Gelir Müdürlüğü

FacebookTwitterGoogle bookmark

Gelir Müdürü
Seyfettin ALDEMİR
Gelir Müdür V.

Görev ve Sorumluluklar

Temel Görevi

Belediyenin; Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunlarından kaynaklanan veya yaptığı iş ve hizmetlerden doğan gelirlerini (vergiler, harçlar, ivazsız bağışlar, kiralar vb.)  araştırmak, saptamak, tarh, tahakkuk ve tahsil ettirmek, Belediyenin yıllık gelir bütçesini hazırlamak, Gelir İşlerinin görevleri arasındadır.

Çalışma Faaliyetleri

Gelir İşleri; tahakkuk şefliği, emlak tahakkuk şefliği, çevre temizlik tahakkuk şefliği, tahsilat şefliği ve icra takip birimlerinden oluşmaktadır.

BELEDİYEMİZİN BAŞLICA GELİRLERİ

EMLAK VERGİSİ
Gayrımenkullerden (bina, arsa, arazi) alınan bir vergi olup, emlak vergisi mükellefi gayrimenkulün maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edendir. Malikin vefatı halinde, iştirak halinde bildirimde bulunacak mükellefler, veraset ilamı fotokopisi ile başvurmaları gerekir. Emlak vergisi bildiriminde bulunmak isteyen mükelleflerimizin başvuru yaparken yanında bulundurması gereken evraklar şunlardır: 

  • Tapu fotokopisi,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
  • Yeni biten binalar için inşaat ruhsatı fotokopisi, binanın bulunduğu adres ( mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası varsa apartman veya site adı ). 
Bildirim sahibinin ikamet, işyeri adresi ve vergi numarası ile birlikte,   Aytar Caddesi, Başlık Sokak No:1 Levent adresinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanlığı Binası´nın, 1. katındaki  Gelir İşlerine´ ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

EMLAK VERGİSİNİN ÖDEME SÜRELERİ
Birinci Taksit: Mayıs ayı sonuna kadar ödenir.
İkinci Taksit: Kasım ayı sonuna kadar ödenir. 
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
Meskenlerde, harcanan su bedeline ilave edilerek (01.01.2004 tarihinden itibaren )  işyerlerinden ise, belediyemizce tahsil edilen bir vergi olup, öncelikle mükellefi, bağımsız bölümü kullanan kişi veya tüzel kişiler, boş olan yerler için ise mal sahibidir. Boş olarak kullanılmayan işyerleri bu vergiden muaftır. 
Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi İçin Gerekli Evraklar

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Mal sahipleri için, tapu fotokopisi  
  • Kiracılar için ise, (işyeri) işe başlama tarihini gösteren belge ve kira kontratı ile birlikte, Aytar Caddesi, Başlık Sokak No:1 Levent adresinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanlığı Binasının 1. katındaki Gelir Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
Çevre Temizlik Vergisinin Ödeme Süreleri:

Birinci taksit: Mayıs ayı sonuna kadar ödenir

İkinci taksit: Kasım ayı sonuna kadar ödenir.

İLAN REKLAM VERGİSİ

5393 sayılı Belediyeler Kanunu gereğince, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı olan ana arter ve caddelerde bulunan reklam tabelaları için, Sakarya Büyükşehir Belediyesi´ne ilan ve reklam vergisi beyannamesi verilir. Belediyemiz sorumluluk alanlarında kalan ilan ve reklam tabelaları için, Başkanlığımız Gelir İşleri´ne müracaat edilir ve Gelir İşleri´nün diğer birimlerle oluşturduğu ekipler tarafından kontrol edilerek uygunluğu tespit edildikten sonra, ilan ve reklam vergisi beyanları kabul edilerek tahsilatı yapılır.İlan ve reklam beyanları ocak ayı içerisinde kabul edilir. Verginin son ödeme tarihi 31 Ocak´tır. Bez afiş ve el ilanları için ,Gelir Müdürlüğü´nün oluşturduğu ekiplerin kontrolünden sonra,  izin verilir ve ödemesi peşin yapılır.

EĞLENCE VERGİSİ
Başkanlığımız sınırları dahilinde faaliyet gösteren eğlence yerlerinden her ayın 20´sinde, geçmiş aya ait eğlence vergisi bildirimi alınır,  bildirime göre tahakkuku ve tahsilatı yapılır.

İŞ YERİ AÇMA HARÇLARI
Ruhsat ve Denetim tarafından tahakkuk ettirilir ve peşin olarak tahsil edilir.

İŞGAL HARCI
Umuma ait yerlerin mükellefler tarafından izin alınarak , yeşil alanların Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü ekiplerinin tespiti ile, ayrıca Başkanlıkça izin verilen yerlerin işgallerinden de, aylık olarak tahsil edilir. (büfe vb. yerler)

HARCAMA İŞTİRAK PAYI
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü´nce cadde ve sokaklara asfalt, bordür,tretuvar ve kilit parke yapılması sonucu, söz konusu cadde veya sokakta gayrimenkulü bulunan bina sahiplerinden, sahip oldukları arsa hisse oranına göre yapılan masrafın oranlaması sonucu, Belediye Gelirleri Kanununun 86. Maddesi gereğince, tahakkuk ettirilen bir gelir türüdür.

Bu Harçlar Dışında Alınan Başlıca Harçlar :
Haberleşme Vergisi, Elektrik Tüketim Vergisi, Tatil Günü Çalışma Ruhsat Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Bina İnşaat Harcı, Kayıt ve Suret Harcı, Muayene ve Ruhsat Rapor Harcı.


Telif Hakkı © 2019 ..:: T.C. Arifiye Belediyesi Resmi Web Sitesi ::... Tüm Hakları Saklıdır.

Adres: Arifbey Mah. Atatürk Cad. No:247 54580 Arifiye / SAKARYA Tel: 0264 2291010 Fax: 0264 2291012 E-Posta: bilgi @ arifiye.bel.tr
Bu web sitesi en iyi Microsoft Internet Explorer (v7.0 ve üzeri), Mozilla Firefox (v3.0 ve üzeri), Google Chrome (v7.0 ve üzeri) tarayıcılarıyla görüntülenir.