Arifiye Belediyesi
Ak Masa

Bilgi İşlem Müdürlüğü

FacebookTwitterGoogle bookmark

Fahrettin İÇÖZ

Fahrettin İÇÖZ

Bilgi İşlem Müdürü

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 • Arifiye Belediyesinde mevcut olan birimlerin yazılım, donanım, ağ hizmetleri ile ilgili teknik destekte bulunmak.
 • Belediyede bilgisayar otomasyon yazılımının temin, kurulumu ve birimler arasında ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı- elektrik, data ve diğer network- ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak. 
 • Belediye birimlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda gereği halinde, hali hazırda konu ile ilgili yazılım bulunmadığı durumlarda ya da mevcut yazılımların yeterli gelmediği durumlarda; ihtiyaç olan bilgisayar programını yapmak ya da ilgili firmalara yaptırmak. 
 • Belediyemizde mevcut bilgisayarda kurulmuş olan programların 
 • bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak. 
 • İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak. 
 • Belediye Internet web sitesi kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini 
 • sağlamak. Mevzuatın izin verdiği ölçüde, belediyecilik hizmetlerini internet ortamına taşıyarak, vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak, 
 • Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek mevcut olan donanım ve yazılımı güncelleştirmek ya da gerektiğinde yenisini satın almak, 
 • Belediye bünyesinde bulunan tüm donanım ve yazılımların bakımını yapmak veya gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak, 
 • Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek, 
 • Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak, 
 • Müdürlüğün her türlü malzeme temini ile taşınır demirbaş işlemlerini yapmak, 
 • Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak, 
 • Sistemin veri güvenliğini sağlamak ve gerekli yedekleri alarak muhafaza etmek, 
 • Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili g erekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek, 
 • Belediye bünyesinde kullanılan tüm bilgisayarların periyodik aralıklarla lisans kontrolünü yapmak, gerekli lisansların temini için girişimde bulunmak, ya da lisanssız programları kaldırmak, 
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü ile ilgili her türlü rapor, yazışma, ödeme emri ve benzeri evrakların düzenlenmesi, dosyalanmasını sağlamak..
Telif Hakkı © 2020 ..:: T.C. Arifiye Belediyesi Resmi Web Sitesi ::... Tüm Hakları Saklıdır.

Adres: Arifbey Mah. Atatürk Cad. No:247 54580 Arifiye / SAKARYA Tel: 0264 2291010 Fax: 0264 2291012 E-Posta: bilgi @ arifiye.bel.tr
Bu web sitesi en iyi Microsoft Internet Explorer (v7.0 ve üzeri), Mozilla Firefox (v3.0 ve üzeri), Google Chrome (v7.0 ve üzeri) tarayıcılarıyla görüntülenir.