Arifiye Belediyesi
Ak Masa

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

FacebookTwitterGoogle bookmark

Ahmet SAVAŞ
Ahmet SAVAŞ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Müdürlüğün Belediye Meclisindeki kuruluş kararı ve/veya ilgili mevzuatında sayılan yetki, görev ve sorumluluklarına özet olarak yer verilir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ; 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" gereğince  kurulmuş İdari Yürütme organıdır.

Yetkisi :

Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda , tüm personelin atama, özlük,sicil, disiplin, intibak, sosyal hakları, emeklilik işlemleri ile bu personelin işi gereğince verilecek eğitimler ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi.

Görevleri :

  • Personel Özlük İşleri, 
  • Personel Eğitimi, 
  • Sivil Savunma Hizmetleri, 
  • Özel Güvenlik Hizmetleri denetimi.

Sorumluluğu :

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, yaptığı iş ve işlemlerden dolayı, Belediye Başkanına, Belediye Başkan Yardımcılarına, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgelere karşı Sorumludur.

Telif Hakkı © 2020 ..:: T.C. Arifiye Belediyesi Resmi Web Sitesi ::... Tüm Hakları Saklıdır.

Adres: Arifbey Mah. Atatürk Cad. No:247 54580 Arifiye / SAKARYA Tel: 0264 2291010 Fax: 0264 2291012 E-Posta: bilgi @ arifiye.bel.tr
Bu web sitesi en iyi Microsoft Internet Explorer (v7.0 ve üzeri), Mozilla Firefox (v3.0 ve üzeri), Google Chrome (v7.0 ve üzeri) tarayıcılarıyla görüntülenir.