Arifiye Belediyesi
Ak Masa

Temizlik İşleri Müdürlüğü

FacebookTwitterGoogle bookmark

murat cetin

Murat ÇETİN

Temizlik İşleri Müdür V.

 

Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görevleri

 • Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, 
 • Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek
 • Genel cadde ve sokak temizliği
 • Süpürme
 • Yıkama
 • Katı atıkları depolama yerine kadar taşıma

Temizlik ve Katı Atıklar ile ilgili görevleri

 • Taşıt parkı ve araçların hizmet için yeterli olup olmadığının tespiti.
 • İlaçlama ve tehlikeli ve zararlı atıkların toplanmasının mevzuata uygun yapılması.
 • Bölge kontrollerinin kontrol çizelgelerini hazırlamak doldurulan çizelgeleri değerlendirmek.
 • Puantajları hazırlamak ve değerlendirmek.

Çevre ile ilgili görevleri

 • Çevre ve toplum sağlığının korunması için doğal kaynakların bitki ve hayvan popülasyonlarının kirliliğine karşı korunmasını sağlamak,
 • İl Çevre Müdürlüğü ile umumi sağlık kurulu kararlarını izlemek ve Belediyemiz yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Arifiye Belediyesinin çevresel politikalarını oluşturmak ve temel ilkelerini belirlemek.
 • Arifiye´nin Çevre Planını hazırlamak.
 • Belediyenin Çevresel enformasyon sistemini kurmak.
 • Çevresel etkileri irdelemek.
 • Çevre örgütünü oluşturmak ve güçlendirmek.
 • Çevresel etki değerlendirmesi süreci hazırlıklar yapmak.
 • Çevresel bozulmaları düzeltmek ve kirlilikleri gidermek .
 • Eşgüdüm ,işbirliği ve halkın katılımını sağlamak
 • Atık kaynaklarını izlemek ve denetlemek.
 • Eğitim çalışmaları yapmak
 • Çevreyi Olumsuz etkileyen unsurlarla Mücadele Projeleri/programları hazırlamak.
 • Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
Telif Hakkı © 2019 ..:: T.C. Arifiye Belediyesi Resmi Web Sitesi ::... Tüm Hakları Saklıdır.

Adres: Arifbey Mah. Atatürk Cad. No:247 54580 Arifiye / SAKARYA Tel: 0264 2291010 Fax: 0264 2291012 E-Posta: bilgi @ arifiye.bel.tr
Bu web sitesi en iyi Microsoft Internet Explorer (v7.0 ve üzeri), Mozilla Firefox (v3.0 ve üzeri), Google Chrome (v7.0 ve üzeri) tarayıcılarıyla görüntülenir.